Sepet

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

A -) TARAFLAR

SATICI

İsim/Ünvanı :

Mersis No :

Vergi No :

ALICI

Adı-Soyadı :

Adresi :

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Sözleşmenin Konusu: Alıcı’nın SATICI’ya ait www.bivarbiyok.com alan adlı web sitesinden ve mobil uygulamalarından, Satıcıya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
Alıcı’nın; SATICI’ya ait www.bivarbiyok.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
SATICI, www.bivarbiyok.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup satıcılar ve alıcılar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla bir araya getirmektedir. SATICI, web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere;

Birim Satış Fiyatı,
Miktarı
KDV Dahil Toplam Tutar,
Ödeme Şekli,
Teslimat Koşulları,
Masrafları vs.

Satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı,
Şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.bivarbiyok.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcının verdiği sipariş üzerine satıcı tarafından düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
Söz konusu ürün bedeli, güvenli ödeme sistemi kapsamında satıcı adına, SATICI tarafından alıcıdan tahsil edilmektedir. Alıcı malın/hizmetin bedelini SATICI’ya ödemekle, ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır.

MADDE 1 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

1.1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcıdan satın almış olduğu ürünün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir.
1.2. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

2.1. Ürünün türü, miktarı/adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Adı

Ürün Kodu

Adet

Fiyat

Toplam

Ara Toplam:

Kargo Ücreti:

KDV (%18):

Toplam:

2.2 Alıcı verdiği iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Yanlış ya da eksik bilgi olmasından doğan zarar alıcıya aittir.

MADDE 3 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

3.1 Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları satıcıya ait olacaktır. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra ürün açıklamasında özel bir teslimat koşulu bulunmadığı hallerde; 3 iş günü içerisinde kargoya verilir. Aykırı hallerde alıcı siparişini sistem üzerinden iptal eder ve 5 (beş) iş günü içerisinde alışverişe ilişkin bedelin geri ödeme talimatı verilir.
3.2. www.bivarbiyok.com dan yalnızca banka ya da kredi kartı (Visa, MasterCard , vs.) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, banka veya kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır.
3.3 Herhangi bir nedenle alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.
3.4. Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği ve ödemenin yapıldığı tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu iş bu sözleşmede yer alan iletişim bilgileri üzerinden ve SATICI’ya info@bivarbiyok.com üzerinden derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 4 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1. Satıcı, Sözleşme konusu ürün veya ürünleri tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile alıcıya teslim edilmesinden sorumludur.
4.2. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıya bildirmekle yükümlüdür.
4.3. Sözleşme konusu mal veya hizmet, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 5 – SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.bivarbiyok.com dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.3. Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ortaya çıkan zarardan SATICI, satıcı, platform sağlayıcı ve anlaşmalı olduğu diğer kişiler kendi kusurları ölçüsünde sorumludur.

MADDE 6 – ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, www.bivarbiyok.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.5. Alıcı, sipariş ettiği ürün satıcı tarafından kargoya hazır hale getirilinceye kadar siparişini sistem üzerinden iptal edebilir.
6.6. Alıcı, aldığı ürün için cayma hakkını kullanmak istemesi durumunda cayma hakkı kapsamına giren ürünler kapsamında ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.8. Alıcı, iade haklarını kullanmadığı durumlarda teslim aldığı ürün/ürünler için www.bivarbiyok.com web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden güvenli ödeme onayı vereceğini kabul ve taahhüt eder.
6.7. Alıcı, Web sitesi üzerinden herhangi bir Satıcıdan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcının satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; SATICI’ün bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcının yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Sanal Mağazada sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcının sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
6.8. Ürünü teslim almış olmak, alıcı ve satıcı arasındaki satım sözleşmesinin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştiğini gösterir. Ürünün, “kullanıcı” veya onunla aynı konutta yaşayan fertler tarafından teslim alınması halinde de, satım sözleşmesi ifa edilmiş sayılır. Teslim edilen paket açılmış veya hasarlı ise, kargoyu teslim alan kişi, durumu teslimata gelen kişiyle tutanak altına aldırmalı, tutanağın bir nüshasını kendisinde muhafaza etmeli ve paketi almamalıdır. Bu gibi hususlarda alıcı kendisinde bulunan tutanak nüshasını SATICI ile info@bivarbiyok.com adresinden mail olarak paylaşıp geri ödeme talebi oluşturmalıdır.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, www.bivarbiyok.com web sitesi ve mobil uygulamalarından sipariş ettiği cayma hakkı kapsamına giren ürünlerde teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.
7.2. Alıcı, sipariş ettiği ürün için cayma hakkını kullanmak istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi kabul ve taahhüt eder.
7.3. Cayma hakkını kullanan Alıcı’nın, www.bivarbiyok.com web sitesinde yer alan iade talep formunu doldurduktan sonra iade edeceği ürün/ürünlerin fotoğrafını info@bivarbiyok.com adresine mail atarak iade bildiriminde bulunması gerekmektedir. İade bildiriminin ardından Alıcı’nın, satıcının fatura üzerindeki adresine, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde teslim aldığı ürünü karşı ödemeli olarak geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
7.4. Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde, Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Aracı Hizmet Sağlayıcıya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden SATICI’ün anlaşmalı olduğu sanal pos şirketi üzerinden geri ödeme talimatı verilir. Ödemenin alıcının hesabına aktarılması süresi alıcının işlem yaptığı banka ile yapmış olduğu sözleşme kaynaklıdır. Bu hususta satıcı, SATICI ya da anlaşmalı olduğu sanal pos şirketi sorumlu değildir.

7.5. Ayıplı İfa

Alıcının teslim aldığı üründe bir ayıp olması halinde, Alıcı ürünü Satıcıya iade etme hakkına sahiptir. Alıcı’nın teslim aldığı ürünün ayıplı olduğu hallerde teslimattan itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı durumu, sistem üzerinden iade talep formu doldurduktan sonra iade edeceği ürün/ürünlerin sipariş kodu ile birlikte ürün fotoğrafını info@bivarbiyok.com adresine mail atarak iade bildiriminde bulunacaktır. İade bildirim koşuluna uyulmaması durumunda Alıcı Satıcıya karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz. Ayıplı ürün iade bildirimi süresinin kullanılması için web sitesi üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcıya ulaştırılması gerekmez. Alıcı'nın, ayıplı ürün bildiriminde bulunmasından itibaren 2 (iki) gün içerisinde, ilgili ürünleri fatura üzerinde yer alan Satıcı adresine karşı ödemeli olarak gönderilmek üzere kargoya vermesi gerekmektedir.
İADEYE İLİŞKİN; gönderim masrafı ayıplı ifa ve cayma hallerinde satıcıya aittir. Ürün iadesi durumunda alıcının ürünü süresi içinde iade etmesi halinde; SATICI, anlaşmalı olduğu sanal pos şirketi üzerinden Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Aracı Hizmet Sağlayıcıya yaptığı tüm ödemeleri, alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde geri ödeme talimatı verir. SATICI, ürün bedelinin satıcıya gönderilmesinden sonra ya da cayma (gerekçesiz iade) ve/veya ayıplı ifa iadesi hakkının kullanıldığı durumlarda alıcıya gönderilmesinden sonra mevcut ilişkinin tarafı olmayacaktır. Uyuşmazlığa yönelik hak iddialarında mesafeli satış sözleşmesinin tarafları birbirleri aleyhine Tüketici hakem heyeti ya da sair kanun yollarına başvuru yapacaktır.

SATICI, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI’NIN, SATICI’ya KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE SATICIDEN BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

MADDE 8 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

8.1. Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:
- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
- Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcının düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ve hızlı bozulan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu ürünlere örnek olarak:
Sipariş üzerine hazırlanan ürünler,
Tüm Süt ve Süt Ürünleri grubuna ait gıdalar:
- Peynir Çeşitleri
- Tereyağları
- Yoğurtlar
Zeytinyağı, bitkisel yağlar
Turşu ve salamura ürünler

MADDE 9 – TESLİMAT VE SEVKİYAT

9.1. Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün açıklamasında teslimat süresine ilişkin bir bilgi yok ise sipariş konusu ürün 3 iş günü içerisinde satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.
9.2. Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren yasal olarak 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.
Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.
9.3. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içerisinde ürün/ürünlerin müşteriye ulaştırılamaması gibi teslimat problemleri alıcı tarafından, müşteri hizmetlerine info@bivarbiyok.com mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilerek teslimata ilişkin bilgi alınabilir.
9.4. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket alıcı tarafından kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda info@bivarbiyok.com mail adresine bildirilerek geri ödeme talebinde bulunulmalıdır.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcıya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini info@bivarbiyok.com üzerinden iletecektir. Şikayetin iletilmesi halinde SATICI sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.
10.2. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar alıcının yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11 - MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin fiyatı, ÖDEME EKRANINDA yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Vadeli satışlarda vade farkı anlaşmalı sanal pos şirketi ile alıcı arasındadır. Satıcı ve SATICI bu durumun muhatabı değildir. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 12 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcının borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 13 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Web sitesinde yer alan info@bivarbiyok.com elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının ve SATICI’ün resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, kredi kartı ile ödeme yapıldığı tarihte, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.