Sepet

Kişisel Veriler Açık Rıza Metni

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği İktisadi İşletmesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca “Genç Girişim ve Yönetişim Derneği İktisadi İşletmesi Müşterilerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla …/…/… tarihinde işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği İktisadi İşletmesi ile ilişkimiz kapsamında,

 

·         Bivarbiyok internet sitesinde mağaza açılması amacıyla; kimlik fotokopimde bulunan sağlık ve din bilgilerimin

 

İşlenmesine; burada ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla paylaşılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi kabul ederim.

 

 

Ad, Soyad      :

 

Tarih              :

 

İmza               :